2020-04-28

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego, konkurs nr DE-WZP.263.1.2.2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

NPZ.CO3_1.3_1_2020 MEN

Minister Edukacji Narodowej

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.:

„Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie.

Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji, Wzór umowy oraz wzór sprawozdania

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Oferenci, w celu prawidłowego przygotowania oferty do Modułu III – Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń online dla nauczycieli i rodziców dotyczących upowszechnienia w szkołach i placówkach oświatowych zasad komunikacji oraz mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej jako metod rozwiązywania konfliktów i zapobiegania agresji i przemocy w relacjach społecznych, konieczne jest między innymi:

przygotowanie kompleksowego programu szkoleń online dla nauczycieli i rodziców dzieci wychowania przedszkolnego i uczniów edukacji wczesnoszkolnej dostosowanego do poziomu wiekowego dzieci i uczniów w oparciu o materiały:

w przygotowaniu kompleksowego programu szkoleń online i strategii jego wdrożenia do szkoły z zakresu mediacji rówieśniczych i mediacji szkolnych w oparciu o materiały:

Link do formularza 

Instrukcja posługiwania się formularzem

Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (nie dotyczy to podmiotów, które uczestniczyły w otwartych konkursach ofert a realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2017).

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line

odpowiedź na pytanie_04.05.2020

odpowiedź na pytanie_6.05.2020

odpowiedzi na pytania_11.05.2020

odpowiedź na pytanie_18.05.2020

odpowiedzi na pytania_19.05.2020

odpowiedzi na pytania_25.05.2020

odpowiedzi na pytania_26.05.2020

odpowiedź na pytanie_27.05.2020 – przedłużenie terminu składania ofert

odpowiedzi na pytania_2.06.2020

odpowiedź na pytanie_3.06.2020

Aktualizacja materiałów do konkursu_4.06.2020

Porozumienie w szkole podręcznik dla nauczycieli

Droga do porozumienia podręcznik dla rodziców

Komunikacja bez przemocy – podręcznik szkoleniowy

Kwestionariusz klimatu szkoły

Diagnoza gotowości szkoły do przyjęcia programu mediacji

Standardy mediacji rówieśniczych mediacji w konfliktach rówieśniczych i szkolnych

Szkolenie z zakresu mediacji szkolnych rówieśniczych i oświatowych

Niezbędnik mediatora

Materiały dla mediatorów

materiały zawarte na stronie http://mediacjewszkole.pl/mediacje

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

  • Wytworzył: Katarzyna Kossakowska
  • Data wytworzenia: 2020-04-28 13:55:58
  • Wprowadził: Joanna Jaskulska
  • Data opublikowania: 2020-04-28 13:55:58
  • Ostatni edytor: Joanna Jaskulska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-30 15:36:21
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.