2014-01-31

Wystąpienia pokontrolne 2014 r.

Lp. Temat i jednostka kontrolowana Data wystąpienia
1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Nowe Media w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. „Poznaj swojego sąsiada – edycja druga”. 20.01.2014 r.
2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Lubuskim Kuratorium Oświaty w zakresie „Realizacji przez Kuratora Oświaty doraźnego trybu sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczyciel”. 28.01.2014 r.
3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, dotyczącej prawidłowości organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w zakresie unieważniania egzaminu maturalnego, przeprowadzenia w części ustnej i części pisemnej, w województwie łódzkim i świętokrzyskim w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012. 28.01.2014 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. 10.02.2014 r.
5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Wspierającej Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży „Rośnij Zdrowo” w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży”. 03.03.2014 r.
6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Towarzystwie Rozwijania Aktywności Dzieci „ Szansa” w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego pn. „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej”. 06.03.2014 r.
7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Siedlce w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego pn.: „Zdrowe dzieci to nasz kapitał – szkolne projekty popularyzujące zdrowy styl życia w szkołach oraz w społecznościach lokalnych”. 06.03.2014 r.
8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Polskim Towarzystwie ADHD w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego pn.: „Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych”. 06.05.2014
9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Gminie Miejskiej Kraków w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego pn.: „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i/lub książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca”. 06.05.2014 r.
10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Mazowieckim Kuratorium Oświaty w zakresie „Realizacji przez Kuratora Oświaty doraźnego trybu sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli”. 07.07.2014 r.
11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w Instytucie Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie w zakresie:

– działalności finansowej Instytutu,

– organizacji i jakości pracy Instytutu,

– jakości zarządzania Instytutem.

10.07.2014 r.
12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu „Edukator” w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn.: „Ja i Ty bezpieczni w szkole oraz w placówce. Projekty edukacyjne wzmacniające bezpieczeństwo w szkole oraz placówce poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego”. 22.07.2014 r.
13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Obywateli Projekt Włocławek w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn.: „Mogę zostać geniuszem – projekty dla uczniów wybitnie uzdolnionych”. 01.09.2014 r.
14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Gminie Poświętne  w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Bezpieczne i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach”. 02.09.2014 r.
15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zakresie prawidłowości realizowania ustawowych zadań dotyczących organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego przez  OKE w Gdańsku w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego, przeprowadzanego w części ustnej i części pisemnej, w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013. 19.09.2014 r.
16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w zakresie „Realizacji przez Kuratora Oświaty nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach w formie ewaluacji w zakresie dotyczącym sporządzania i przeprowadzania raportu z ewaluacji oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli”. 26.09.2014 r.
17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn.: „Wolontariat harcerski”. 07.10.2014 r.
18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Związku Harcerstwa Polskiego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn.: „Wolontariat harcerski”. 07.10.2014 r.
19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Polskim Towarzystwie Filozoficznym w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.” 10.10.2014 r.
20. Wystąpienie pokontrolne przeprowadzonej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z kontroli dotyczącej sposobu wykorzystania nieruchomości Skarbu Państwa położonych we Francji w Paryżu przy ul. Lamandé nr 11, 13, 15 i 15A. 16.10.2014 r.
21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Family Center dot. realizacji zadania publicznego pn. Letnia szkoła młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą w części dotyczącej realizacji pierwszego modułu „realizacja obozów dla młodzieży ze środowisk polskich zamieszkałych na Ukrainie”. 07.11.2014 r.
22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, dotyczącej prawidłowości organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego 13.11.2014 r.
23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w  Stowarzyszeniu TALENT dot. realizacji zadania publicznego pn.: „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”. 09.12.2014 r.
24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej i organizacyjnej prac Komitetu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży w latach 2011-2013. 23.12.2014 r.
  • Wytworzył: Anna Nojszewska
  • Data wytworzenia: 2014-01-31 10:33:08
  • Wprowadził: Piotr Potrebka
  • Data opublikowania: 2014-01-31 10:33:08
  • Ostatni edytor: Piotr Potrebka
  • Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-02 12:57:00
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.