2015-02-09

Wystąpienia pokontrolne 2015 r.

Lp. Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia
1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży” w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży PROMYK (kontrola z 2014 r.) skan 26.01.2015
2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli Kuratora Oświaty w Opolu przeprowadzonej w zakresie „Realizacji przez Kuratora Oświaty nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach w formie ewaluacji w zakresie dotyczącym sporządzania i przekazywania raportu z ewaluacji oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli” (kontrola z 2014 r.). skan 11.02.2015
3. Wystąpienie pokontrolne zkontroli Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty przeprowadzonej w zakresie „Realizacja przez Kuratora Oświaty nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach w formie ewaluacji w zakresie dotyczącym sporządzania i przekazywania raportu z ewaluacji oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli (kontrola z 2014 r.) skan

pdf

10.03.2015
4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w zakresie „Prawidłowość organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego, przeprowadzanego w części ustnej i części pisemnej, w województwie śląskim w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013 (kontrola z 2014 r.) skan

pdf

10.03.2015
5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca” (kontrola z 2014 r.) skan

pdf

08.06.2015
6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego pn. „Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole” (kontrola z 2014 r.) skan

pdf

08.06.2015
7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą” pdf 19.06.2015
8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 skan pdf 21.07.2015
9. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w zakresie sprawowania przez Kuratora Oświaty w Katowicach nadzoru pedagogicznego nad Szkołą Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach i nad Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie w zakresie związanym z problemami zgłaszanymi przez rodziców ucznia ww. szkoły oraz nad specjalnymi ośrodkami wychowawczymi pdf 22.07.2015
10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania środków w części 30 budżetu państwa – Oświata i wychowanie, w dziale 801, rozdziale 80135 „Szkolnictwo polskie za granicą” w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą” (kontrola z 2014 r.) skan

pdf

05.08.2015
11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w OKE w Poznaniu pn.  Prawidłowość organizacji i przeprowadzenia przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu w województwie wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim w roku szkolnym 2013/2014 egzaminu maturalnego w zakresie udostępniania do wglądu zdającym sprawdzonych i ocenionych arkuszy egzaminacyjnych, oraz załatwiania skarg i interwencji dotyczących wglądów skan

pdf

11.09.2015
12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie  prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej na realizację  zadania publicznego pn. Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w części dotyczącej realizacji obszaru II, modułu I obejmujące następujące kraje i obszary geograficzne: Litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry, Rosja, Kaukaz, Azja Centralna – 11.09.2015 r. skan

pdf

11.09.2015
13 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie  prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej na realizację  zadania publicznego pn. Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w części dotyczącej realizacji obszaru III – organizowanie w Polsce edukacyjnych obozów dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą skan

pdf

06.10.2015
14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości administrowania i gospodarowania nieruchomością Ministerstwa Edukacji Narodowej położoną w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 5/Polnej 46 A przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. skan

pdf

13.11.2015
15 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie „Realizacji przez Kuratora Oświaty zadań w zakresie planowania i organizacji procesów ewaluacji i kontroli oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli skan

pdf

23.11.2015
16 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w części dotyczącej realizacji obszaru II modułu II w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska skan

pdf

23.11.2015
17 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 w Lidze Ochrony Przyrody skan

pdf

24.11.2015
18 Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i przeprowadzenia przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2013/2014 egzaminu maturalnego w zakresie udostępniania do wglądu zdającym sprawdzonych i ocenionych arkuszy egzaminacyjnych, oraz załatwiania skarg i interwencji dotyczących wglądów skan

pdf

22.12.2015
  • Wytworzył: Franciszek Szkop
  • Data wytworzenia: 2015-02-09 11:38:01
  • Wprowadził: Piotr Potrebka
  • Data opublikowania: 2015-02-09 11:38:01
  • Ostatni edytor: Piotr Potrebka
  • Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-02 12:56:56
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.